Wijziging rij- en rusttijden taxi.

De rij- en rusttijdenregeling taxi gaat veranderen. Het ministerie streeft naar een ingangsdatum van 1 januari 2015, maar dit is nog niet definitief.

Deze nieuwe rij- en rusttijdenregeling heeft gevolgen voor het taxitheorie-examen. Als we uitgaan van een ingangsdatum van 1 januari 2015, komen er vanaf 1 april 2015 inhoudelijke vragen over de nieuwe rij- enrusttijdenregeling in het examen. In de tussenliggende periode stellen we alleen algemene vragen over de rij- en rusttijdenregeling en vragen over situaties die in beide regelingen gelijk zijn.

Nieuwe regeling  gepubliceerd in de Staats Courant

Zodra de nieuwe regeling is gepubliceerd in de Staats Courant, informeren wij u over de definitieve invoeringsdatum en de wijzigingen in de toetsmatrijzen. Als blijkt dat de ingangsdatum van 1 januari 2015 niet haalbaar is, dan verschuift uiteraard ook de datum waarop er nieuwe vragen in het examen komen.

Breed draagvlak

De nieuwe regels kunnen dan ook rekenen op een breed draagvlak. Voor zelfstandigen geldt dat ze beter en makkelijker kunnen plannen, waardoor het risico op fouten – en daarmee boetes – aanzienlijk vermindert.

Meer informatie

Meer informatie over de nieuwe rij- en rusttijdenregeling kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.