Theorieboek met cd-rom, dvd of inlogcode 6% BTW

Oók op gecombineerde theoriepakketten mag één tarief van 6% worden gehanteerd. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media.

BelastingdienstOók op gecombineerde theoriepakketten mag één tarief van 6% worden gehanteerd. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media.

In januari werd op VerkeersPro in het nieuws gebracht dat rijscholen “de klos” zouden zijn als zij deze pakketten niet tegen het 21%-tarief zouden verkopen. Er werd zelfs gesuggereerd dat rijscholen naheffingen en boetes van de belastingdienst konden verwachten.

VerkeersPro heeft zich in dit artikel gebaseerd op de mening van een medewerker van de belastingdienst Peter Goossen. Hij was vorig jaar projectleider die zich bezighield met het oprollen van rijscholen die zwart rijles gaven. Geen BTW specialist dus.

Stemmingmakerij
Ook Chris Verstappen van Verjo en Bartjan Engelfried van Smit rijschoolservice bevestigen in hetzelfde artikel dit standpunt en delen mee dat het rijschoolhouders “de kop zou kunnen kosten”. En dat is volstrekt onjuiste informatie.

Peter Somers van LENS Media Verkeersleermiddelen is altijd van belastingwetgeving uitgegaan die dit weldegelijk zou toestaan, evenals Ad Philipsen van VekaBest. Beide ondernemingen hebben hierover in het verleden al afspraken gemaakt met de belastingdienst.

“Kennelijk hebben de andere leveranciers die moeite niet genomen. Dat collega’s niet goed geïnformeerd zijn is nog niet zo heel erg, maar dat ze dat breeduit in het nieuws brengen wel”, aldus Peter Somers. “Het was beter geweest als zij zich ook eerst hadden laten informeren door de belastingdienst en niet zomaar iets in het wilde weg hadden geroepen. Dat is stemmingmakerij.”

Om voor een ieder duidelijkheid te krijgen, heeft Peter Somers naar aanleiding van dit artikel nogmaals schriftelijke vragen aan BTW-deskundigen bij de belastingdienst gesteld en daarop het volgende antwoord gekregen.

Volgens de belastingdienst
Voor een theorieboek geldt het verlaagde BTW tarief van 6%. Voor alle andere leermiddelen geldt het normale tarief van 21%.

Wanneer een theorieboek echter in één koop verkocht wordt samen met oefenmateriaal in een andere vorm (zoals een cd-rom, dvd of inlogcode), dan ziet de belastingdienst dat als één prestatie en geldt daarvoor in zijn geheel het verlaagde tarief van 6%.

Dit standpunt is gebaseerd op het feit dat het de consument te doen is om door middel van het boek te leren voor het theorie-examen. De andere onderdelen maken deel uit van dat leerproces en zijn slechts om technische redenen in een andere vorm gegoten.

De belastingdienst baseert zich daarbij op de rijkwijdte van het CPP-arrest.

Te gebruiken BTW tarief
Wanneer een rijschool leermiddelen aan zijn cursisten verkoopt, dan moet de rijschool een verkoopprijs inclusief BTW berekenen. Deze BTW dient hij aan de belastingdienst af te dragen.

De rijschool moet een BTW tarief van 6% hanteren voor:

  • Los theorieboek
  • Theorieboek met bijvoorbeeld een cd-rom, dvd of inlogcode

De rijschool moet een BTW tarief van 21% hanteren voor:

  • Losse oefenexamens
  • Losse cd-rom of dvd
  • E-learning pakketten (zoals bv. iTheorie)
  • Theorieles

Indien er wordt afgeweken van het normale (21%) BTW tarief, dient er wel een factuur of kassabon aan de klant te worden uitgereikt waarop dat vermeld staat. Goede rijschoolsoftware zoals PlanGo biedt deze mogelijkheid standaard.