Vrijdag 5 juli 2024

Prijsvraag opening

Tijdens onze opening hebben velen het aangedurfd om ons speciale openings-examen te maken. Super! Wij hadden het jullie niet makkelijk gemaakt en dat was ook wel te zien aan de uitslagen. Maar uiteindelijk is er een mooie top drie uitgerold!

Op de derde plaats is geëindigd: Robin Sleutjes, met 11 fouten.
Op de tweede plaats: Ed Eering, met 9 fouten.
En op de eerste plaats, met een superscore van slechts 3 fouten: Rianne van Leeuwen!

Van harte gefeliciteerd Rianne! Wij nemen binnenkort contact met je op zodat je de welverdiende prijs in ontvangst kunt nemen.

De antwoorden
Iedereen wil natuurlijk graag weten wat de juiste antwoorden waren, daarom hebben we ze hieronder op een rijtje gezet.

Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?

Welk bord geeft een maximumsnelheid aan?
Het juiste antwoord is bord A-1, A-3 en G-5. Bord A-1 geeft een maximumsnelheid aan van 50 km/u. Bord A-3 vind je op matrixborden boven de rijbaan, ook dit is een maximumsnelheid en géén adviessnelheid. Bord A-4 geeft juist wél een adviessnelheid aan. Bord G-5 geeft aan dat je een erf binnenrijdt en geeft daarmee ook een maximumsnelheid aan. Binnen een erf mag je maar 15 km/u rijden.

Waar stel je de parkeerschijf op in?

Je start met parkeren om 13:40 uur. Waar stel je de parkeerschijf op in?
Als je een parkeerschijf instelt, moet je deze instellen op het tijdstip dat je begint met parkeren. Dit tijdstip mag je naar boven afronden, tot maximaal een half uur. In dit geval stel je de schijf dus in op 14:00 uur. Je mag hier dan parkeren tot 16:00 uur.

Wie mag eerst?

Wie mag eerst?
Als de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig gebruik maakt van het trottoir of voetpad, of oversteekt van het ene trottoir of voetpad naar het andere, valt deze niet onder de bestuurders maar onder de voetgangers. Bij het oversteken van een voetgangersoversteekplaats mag deze dus voor op jou. Jij moet het gehandicaptenvoertuig voor laten gaan.

Hoe snel mag je hier rijden?

Het is 13:00 uur. Hoe snel mag je hier rijden?
Je rijdt hier op een autosnelweg waar de maximumsnelheid op dit tijdstip normaal gesproken 100 km/u is. Het onderste bord geeft een maximumsnelheid aan van 90 km/u bij een nat wegdek. Aan het opspattende water is te zien dat het wegdek hier flink nat is. Daarom mag je hier nu maar 90 km/u rijden.

Mag je hier keren?

Mag je hier keren?
Op autowegen en autosnelwegen is het verboden om achteruit te rijden, op de rijbaan stil te staan of te keren. Ongeacht hoeveel ruimte je hebt, hoe druk het is en hoe de middenstreep is vormgegeven (doorgetrokken of onderbroken). Aan de groene asstreep is te zien dat je hier te maken hebt met een autoweg. Keren is hier dus in alle gevallen verboden.

Welke voertuigen mag je niet besturen tijdens een rijverbod?

Welke voertuigen mag je niet besturen tijdens een rijverbod?
Een rijverbod kan worden opgelegd als je onder invloed van alcohol een voertuig bestuurt, of lijkt te gaan besturen. Tijdens een rijverbod mag je geen enkel voertuig meer besturen. Dus geen personenauto of andere motorvoertuigen, maar ook geen fiets, snorfiets, bromfiets, brommobiel of speedpedelec. Een rijverbod duurt een aantal uren, afhankelijk van hoe zwaar je onder invloed was.

Hoe snel mag je hier rijden?

Hoe snel mag je hier rijden?
Het bord geeft aan dat de autoweg hier eindigt. Je moet je dan houden aan de normale maximumsnelheid buiten de bebouwde kom. Deze is 80 km/u.

Moet je richting aangeven als je hier wilt wegrijden?

Moet je richting aangeven als je hier wilt wegrijden?
Bij het wegrijden vanuit parkeerstand moet je richting aangeven. Het richting aangeven doe je altijd vóórdat je de handeling uitvoert. In dit geval wacht je met richting aangeven totdat je weet dat je kunt gaan wegrijden, maar je doet dit voordat je daadwerkelijk in beweging komt.

In welke situatie mag je parkeren?

In welke situatie mag je parkeren?
De borden E-1 (verboden te parkeren) en E-2 (verboden stil te staan) gelden alleen voor die kant van de rijbaan waar ze geplaatst zijn. In de bovenste situaties staat een bord E-1 aan de kant van de rijbaan waar jij geparkeerd staat en is parkeren daarom verboden. In de situatie rechtsonder staat het bord E-2 aan de andere kant van de rijbaan en geldt deze niet voor de kant waar jij geparkeerd staat. Parkeren mag hier dus gewoon. In de situatie linksonder staat helemaal geen bord dat parkeren verbiedt, en is parkeren dus ook toegestaan.

Welke bestuurders moet je op de rijbaan verwachten?

Welke bestuurders moet je hier op de rijbaan verwachten?
Naast de rijbaan ligt een verplicht fietspad. Dit betekent dat alleen fietsers en snorfietsers verplicht zijn om in plaats van de rijbaan het fietspad te gebruiken. Bromfietsers en bestuurders van brommobielen en speedpedelecs mogen geen gebruik maken van het fietspad en moet je hier dus op de rijbaan verwachten.

In welke situatie mag je inhalen?

In welke situatie mag je inhalen?
Inhalen is toegestaan in de situatie rechtsboven en linksonder. In de situatie linksboven staat bord F-1 naast de weg. Deze geeft aan dat motorvoertuigen elkaar onderling niet mogen inhalen. Ook een trekker is een motorvoertuig en mag hier dus niet ingehaald worden. In de situatie rechtsboven is er geen sprake van een voetgangersoversteekplaats (zebrapad), maar alleen kanalisatiestrepen. Hier is inhalen niet verboden. In de situatie linksonder ligt er een onderbroken streep aan jouw kant van de doorgetrokken streep en is inhalen gewoon toegestaan. In de situatie rechtsonder is er sprake van mist. Dit maakt inhalen gevaarlijk en daarmee ook verboden.

Wie mag eerst?

Wie mag eerst?
Zowel de tram als de snorfietser naderen haaientanden en bord B-6. Zij moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Ook een trambestuurder moet zich aan deze verkeerstekens houden. De lesauto rijdt op de voorrangsweg en mag daarom eerst.

Welk verkeersgedrag laat je hier zien?

Welk verkeersgedrag laat je hier zien?
Wanneer een politievoertuig met optische- en geluidssignalen je van achter nadert terwijl je op een rotonde rijdt, maak dan een extra rondje op de rotonde. Je geeft zo de politie de mogelijkheid zo vlot mogelijk de juiste afslag te nemen en jij rijdt daarna niet meer voor hem. Dat is veiliger dan uitwijken.

Welke kruisende bestuurders moet je hier verwachten?

Welke kruisende bestuurders moet je hier verwachten?
Ondanks dat op het bord J-24 alleen een fiets aangegeven staat, waarschuwt dit bord voor overstekende fietsers én bromfietsers. Hier vallen ook de snorfietsers en bestuurders van speedpedelecs onder. Brommobielen hoef je hier niet te verwachten, zij moeten zich houden aan de regels van de motorvoertuigen in plaats van die van de bromfietsers.

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?
De juiste volgorde is: voetganger, zwarte auto, lesauto, bus. De voetganger mag als eerste omdat deze oversteekt bij een voetgangersoversteekplaats. De zwarte auto komt voor de lesauto van rechts en mag daarom voor. De lesauto mag voor op de bus, omdat deze afslaat en de lesauto rechtdoor rijdt op dezelfde weg. De zwarte auto hoeft geen voorrang te verlenen aan de bus, omdat de zwarte auto rechts afslaat en de bus daarmee niet hindert. Helemaal niet omdat de bus ook al moet wachten op de voetganger en de lesauto en daarom nog niet kan beginnen aan de bocht.

In welke situatie mag je stilstaan om te laden en lossen?

In welke situatie mag je stilstaan om te laden en lossen?
In de situaties linksboven, rechtsboven en rechtsonder mag je even stilstaan om te laden en lossen. Linksboven mag je alleen niet parkeren. Rechtsboven en rechtsonder moet je tijdens het parkeren een parkeerschijf gebruiken, maar dit geldt niet tijdens laden en lossen. Linksonder mag je helemaal niet stilstaan, tenzij je een passagier laat in- of uitstappen. Laden en lossen mag hier dus niet.

Hoe snel mag je hier gaan rijden?

Hoe snel mag je hier gaan rijden?
Op autowegen binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/u, tenzij een hogere snelheid is aangegeven. In dit geval worden namelijk twee borden gecombineerd die beiden een maximumsnelheid aangeven 'tenzij anders aangegeven'. Worden twee borden van dit type gecombineerd, dan geldt de laagste snelheid. Staat er nog een derde bord bij dat alleen een maximumsnelheid aangeeft (bijvoorbeeld een bord 70 km/u), dan geldt dit bord boven de andere twee borden en is de maximumsnelheid dus 70 km/u.

Rijd je hier binnen de bebouwde kom?

Rijd je hier binnen de bebouwde kom?
Aan het voorrangsbord B-1 kun je zien dat je binnen de bebouwde kom bent. Het bord wordt binnen de bebouwde kom voor het kruispunt geplaatst en buiten de bebouwde kom na het kruispunt.

In welke situatie sorteer je goed voor?

Je wilt rechts afslaan. In welke situatie sorteer je goed voor?
In de situaties linksboven, rechtsboven en rechtsonder sorteer je goed voor. In de situatie linksboven mag je niet op de fietsstrook voorsorteren omdat deze een doorgetrokken streep heeft. Dit geldt ook voor de situatie linksonder. In die situatie sta je daarom verkeerd. In de situatie rechtsboven moet je wachten op de voetgangers die rechtdoor willen oversteken. Om te voorkomen dat je stil komt te staan op de fietsstrook, kun je hier beter naast de fietsstrook voorsorteren. In de situatie rechtsonder kun je het beste juist wel op de fietsstrook voorsorteren, zodat je niet in de knel komt met het voertuig dat voorgesorteerd staat om links af te slaan.

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?
De bestuurder van de lesauto en de bestuurder van de bromfiets rijden op een voorrangsweg. Zij mogen eerst. De bestuurder van de bromfiets blijft de weg volgen waarvan de bestuurder van de lesauto wil afslaan. Daarom mag de bestuurder van de bromfiets eerst. De bestuurder van de tram gaat voor op de fietser, want de regel "rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg" geldt niet voor bestuurders van een tram.

In welke situatie mag je zo blijven rijden?

Jouw auto met aanhangwagen zijn samen acht meter lang. In welke situatie mag je zo blijven rijden?
In de twee onderste situaties rijd je op de juiste positie. In de situatie linksboven houd je niet voldoende rechts. Je moet hier gebruik maken van de spitsstrook. In de situatie rechtsboven rijd je op de meest links gelegen rijstrook van de drie. Als jouw combinatie auto met aanhangwagen langer is dan 7 meter, mag je alleen gebruik maken van de twee meest rechts gelegen rijstroken.

Mogen er passagiers in een gesleepte auto zitten?

Mogen er passagiers in een gesleepte auto zitten?
Als een auto pech krijgt en deze moet vervolgens gesleept worden, dan mogen hier alleen passagiers in plaatsnemen als er in het slepende voertuig geen zitplaatsen meer vrij zijn. Er moeten altijd zoveel mogelijk passagiers plaatsnemen in het voorste voertuig.

Wat is de maximale toegestane lengte van een personenauto inclusief aanhangwagen?

Wat is de maximale toegestane lengte van een personenauto inclusief aanhangwagen?
Een combinatie van een personenauto met een aanhangwagen mag maximaal 18 meter lang zijn.

In welke situatie mag de andere verkeersdeelnemer voor?

In welke situatie moet je de andere verkeersdeelnemer voor laten gaan?
Als je uit een onverharde weg komt, moet je voorrang verlenen aan bestuurders van links en rechts. In de linker twee situaties komen de fietser van rechts en de motorrijder van links. Beide bestuurders moeten voorrang krijgen omdat jij uit de onverharde weg komt. In de rechter twee situaties hoef je de andere verkeersdeelnemer niet voor te laten gaan. Een voetganger is geen bestuurder en moet dus wachten. De trekkerbestuurder komt jou tegemoet. De regel 'rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor afslaand' geldt ook bij onverharde wegen. Jij mag daarom voor op de afslaande trekker.

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?
Een ambulance met optische en geluidssignalen moet altijd voorrang krijgen. Deze mag als eerste. De militaire colonne mag niet doorsneden worden, zij hoeven ook niet te wachten op een voetganger die oversteekt via een voetgangersoversteekplaats. De militaire colonne mag als tweede. Bij de uitvaartstoet is nog geen sprake van doorsnijden, omdat het eerste voertuig het kruispunt nog niet is opgereden. Maar ook het eerste voertuig van de uitvaartstoet hoeft een voetganger die wil oversteken bij de voetgangersoversteekplaats niet voor te laten gaan. Daarom mag de uitvaartstoet als derde en de voetganger als laatste.

Terug naar het overzicht