Wat verandert er precies vanaf 1 november?

Het auto theorie-examen krijgt drie onderdelen, namelijk gevaarherkenning, kennis en inzicht. Het totaal aantal vragen net als de examentijd blijft gelijk, maar de indeling wordt geheel anders.

Voor de onderdelen geldt het volgende:

Gevaarherkenning:
25 vragen, waarvan 13 goed beantwoord moeten zijn, 8 seconden antwoordtijd per vraag.

Kennis:
12 vragen, waarvan 10 goed beantwoord moeten zijn, 7 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel.

Inzicht:
28 vragen, waarvan 25 goed beantwoord moeten zijn, 15 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel.

Het uitslagformulier wordt aangepast. Voorheen kreeg je alleen het aantal fouten per onderwerp te zien. Op het nieuwe formulier wordt uitgelegd hoe goed je elk examenonderwerp beheerst. Dit uitslagformulier krijg je zowel na afloop van het examen op het scherm te zien als ook per e-mail toegezonden. Groen betekent dat je het onderwerp volledig beheerst. Geel betekent dat je het onderwerp wel voldoende beheerst, maar nog wel fouten maakt en rood betekent dat je het onderdeel onvoldoende beheerst.

Aan het einde van het CBR theorie-examen krijg je de fout beantwoorde vragen niet meer te zien en kun je ze niet meer nakijken. Uiteraard kun je dit bij de proefexamens van ons nog wel.

De examenonderwerpen zijn ook anders verwoord. De huidige 25 onderwerpen zijn anders ingedeeld en overzichtelijker samengevoegd tot in totaal acht examenonderwerpen. Dit zijn dezelfde onderwerpen als wij in onze auto theorie-opleidingen hanteren.