Toenemend vrachtverkeer en uitbreiding van het wegennet

Door toenemend vrachtverkeer en uitbreiding van het wegennet wordt het inhaalverbod voor vrachtwagens op verschillende trajecten aangepast.

Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en draagt bij aan de verkeersveiligheid. Sinds 2003 geldt er een inhaalverbod voor vrachtwagens tijdens de spits op een aantal stukken snelweg. Deafgelopen jaren zijn veel snelwegen verbreed tot drie of meer rijstroken. Daar geldt voortaan géén inhaalverbod meer voor vrachtwagens, omdat er voldoende rijstroken zijn om veilig te kunnen inhalen.

Inhaalverbod vanwege sterk toegenomen drukte  op een aantal trajecten

Ongeveer de helft van de snelwegen met twee rijstroken geldt een inhaalverbod voor vrachtwagens. Dit aantal blijft ongeveer gelijk, maar wel betreft het soms andere trajecten:  Op een aantal trajecten waar vrachtwagens nu mogen inhalen, wordt vanwege sterk toegenomen drukte een inhaalverbod ingevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval op de A16 van knooppunt Galder tot de Belgische grens (v.v.).

Verbod colonne rijden

Op wegen met veel vrachtverkeer, waar de vrachtauto’s door het verbod in colonne rijden, wordt het verbod opgeheven. Daardoor wordt het voor ander verkeer makkelijker en veiliger om in- en uit te voegen. Bijvoorbeeld op de A15 van knooppunt Gorinchem – Papendrecht (v.v.).

Vrachtverkeer buiten de spits

Op sommige trajecten is het vrachtverkeer ook buiten de spits toegenomen. Daar wordt het inhaalverbod uitgebreid van de spitsperiode naar de hele dag. Bijvoorbeeld op de A7 van Purmerend – Wognum (v.v.).

Trajecten langer dan 30 kilometer

Op trajecten langer dan 30 kilometer wordt het inhaalverbod voor vrachtverkeer zo’n vijf kilometer onderbroken. Vrachtwagens kunnen daar dan inhalen. Dat voorkomt colonnevorming. Bijvoorbeeld op de A28: Van knooppunt Hoevelaken tot knooppunt Hattemerbroek (v.v.) geldt een inhaalverbod, behalve tussen Elspeet en Epe (v.v.).

Verbodstijden

De tijden waarin het verbod geldt, blijven hetzelfde, namelijk:
In de spits: tussen 06.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 19.00 uur.
De hele dag: tussen 06.00 en 19.00 uur.

Nieuwe borden geplaatst medio half december

Rijkswaterstaat zorgt dat de nieuwe borden worden geplaatst, te beginnen met de A27. Half december 2014 zijn alle borden geplaatst.