Rode kruis negeren wordt streng aangepakt

Rode kruizen boven de snelweg worden steeds vaker genegeerd. En dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties, zegt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Rijkswaterstaat en de politie zullen automobilisten die meerdere keren de rode kruizen negeren, strenger aanpakken. Wie dit zogenoemde “hufterfeit”  pleegt, kan rekenen op een hogere straf. Dat schrijft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) in een brief aan de Kamer. “Een paar minuten sneller thuis kan nooit een reden zijn om een rood kruis te negeren waardoor wegwerkers, hulpverleners en weginspecteurs gevaar lopen”, stelt zij.

Rode kruizen bij spitsstroken massaal genegeerd

Vooral bij spitsstroken worden de rode kruizen bewust genegeerd, mogelijk omdat mensen de afsluiting ervan onzinnig vinden. Toch moeten die stroken dan dicht, zegt Rijkswaterstaat. “Die stroken zijn voor tijdelijk gebruik, niet voor de hele dag vanwege milieu-eisen en geluidsoverlast

Veelplegers gestraft via het stafrecht

Vanaf volgend jaar kunnen veelplegers hogere sancties krijgen omdat ze per 1 januari worden gestraft via het strafrecht.  Rode kruizen op de weg, die worden gebruikt als er wegwerkzaamheden zijn,  worden dus steeds vaker genegeerd. 

Dodelijk ongeval

Rode kruisen verschijnen boven de weg als er een ongeluk is gebeurd, als er wegwerkzaamheden worden uitgevoerd, of als  een spitsstrook gedurende bepaalde uren gesloten is.  Recent kwam er nog een wegwerker om het leven toen een vrachtwagenchauffeur – ondanks een rood kruis – gewoon doorreed.  Dat was aanleiding om onmiddellijk  maatregelen te nemen.

Handhaving maximumsnelheid bij wegwerkzaamheden wordt geïntensiveerd

Daarnaast komen er borden langs trajecten waar mensen vaak rode kruizen negeren. Ook hebben de politie en Rijkswaterstaat afgesproken handhaving van de maximumsnelheid bij wegwerkzaamheden ‘te intensiveren.

Zelfdiscipline van de weggebruiker nodig is om de rodekruisnegatie terug te dringen aldus Minister Schultz  van Haegen. Kortom:  wie niet luisteren wil, moet maar voelen:. Voor deze groep hufter-weggebruikers  is de strengere handhaving bedoeld en ook meer dan noodzakelijk.

Zie ook: Rode kruizen negeren? Levensgevaarlijk!