Oudere chauffeurs krijgen niet langer automatisch Code 95 bijgeschreven

Het ministerie van I&M heeft van de Europese Commissie te horen gekregen dat de nascholingsvrijstelling voor oudere chauffeur (geboren voor 1 juli 1955) zal moeten vervallen. Naar verwachting wordt begin 2015 de Nederlandse wetgeving aangepast.

De Europese richtlijn vakbekwaamheid staat landen niet toe om nationaalversoepelingen of uitzonderingen door te voeren. De Nederlandse regel dat oudere chauffeurs geen nascholing hoeven te volgen, is dus niet toegestaan. Alle argumenten die het ministerie van I&M heeft ingebracht, zijn tot dusver door de Europese Commissie van tafel geveegd.

Begin 2015

Naar verwachting zal begin 2015 de Nederlandse wet- en regelgeving worden aangepast. Oudere chauffeurs die na dat moment hun rijbewijs vernieuwen, krijgen niet langer automatisch hun Code 95 bijgeschreven.

Generaal pardon

Nog niet bekend is, hoe wordt omgegaan met oudere chauffeurs die in de afgelopen jaren een nieuw rijbewijs hebben aangevraagd. Die hebben tenslotte wél Code 95 ‘gratis’ toegevoegd gekregen, en naar nu blijkt ten onrechte. Het ministerie wil voor deze groep een ‘generaal pardon’ doorvoeren, maar de vraag is of dit juridisch mogelijk is.

Gevolg aangekondigde wijziging (Bron EVO)

Het gevolg van de aangekondigde wijziging, is dat de genoemde groep beroepschauffeurs de code 95 niet meer automatisch krijgt bijgeschreven. Elke chauffeur die de code 95 nog niet op zijn rijbewijs heeft staan bij invoering van de wijziging, moet vanaf dat moment alsnog aan de nascholingsverplichting van 35 uur voldoen.

Voldaan aan verplichting

Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 kunnen tot de komende wijziging nog wel gebruikmaken van de vrijstelling. Zij kunnen dit doen door voor de definitieve wijziging hun rijbewijs te verlengen of te vernieuwen. Iedere beroepschauffeur (C en/of D rijbewijs ) moet hoe dan ook per 10 september 2015 (D) of 10 september 2016 (C) aan kunnen tonen (code 95) dat hij of zij aan de nascholingsverplichting heeft voldaan.

Wat te doen?

Bij het verlengen van het rijbewijs wordt de geldigheid van het rijbewijs met vijf jaar verlengd, een chauffeur moet hiervoor wel een medische keuring ondergaan. Bij het vernieuwen van het rijbewijs blijft de geldigheid van het rijbewijs gelijk, alleen de code 95 wordt bijgeschreven. Er is geen medische keuring nodig. De code 95 is bij een vernieuwing geldig tot de datum waarop het C/D rijbewijs geldig is.