Nieuw examencentrum Deventer start 16 februari

Het nieuwe CBR-examencentrum in Deventer gaat op maandag 16 februari van start.

Vanaf een representatief kantoorpand aan de Duisburgstraat 10 worden dan theorie- en praktijkexamens afgelegd en ook rijtesten voor mensen met een medische beperking.Bij de theorie-examens wordt gebruik gemaakt van een nieuw systeem, waarbij de kandidaat individueel examen doet op een touch-screen. Naast een theorie-examenzaal, een praktijkexamenzaal en een wachtruimte, heeft de nieuwe locatie in Deventer ook een kamer voor deelnemers aan de rijtesten. Het parkeerterrein bevat zo’n dertig plaatsen. Voor de CCV-voertuigen is aparte parkeergelegenheid beschikbaar aan de andere kant van de weg.

Voor het laatst praktijkexamens op 31 maart

Het examencentrum in Deventer komt in de plaats van de huidige praktijkexamencentra in Schalkhaar (Lindeboomseweg 1a) en Zutphen (Bronsbergen 25). Vanuit Schalkhaar zullen op vrijdag 13 februari voor het laatst praktijkexamens worden verreden, vanuit Zutphen op dinsdag 31 maart.

Theorie-examencentrum in Doetinchem vervalt

Met de komst van een theorie-examencentrum in Deventer vervalt het theorie-examencentrum in Doetinchem (Kruisbergseweg 172) na 31 maart 2015 en het theorie-examencentrum in Apeldoorn (Wilmersdorf 1) na 27 maart 2015. Vanuit Doetinchem en Apeldoorn blijven we praktijkexamens afnemen, al zijn we daar wel op zoek naar een andere locatie op de korte c.q. lange termijn.

Wat betreft de afname van de CCV-praktijkexamens (behalve LZV), neemt Deventer vanaf 1 maart de plaats in van Apeldoorn (Ecofactorij 4 bij MAN)