14 nieuwe verkeersborden ingevoerd

Kandidaten die voor hun theorie-examen leren, hebben iets meer werk te doen. Want er zijn per 1 juli 14 nieuwe verkeersborden ingevoerd. Deze nieuwe gebodsborden moeten meer duidelijkheid bieden in bepaalde verkeerssituaties.

De nieuwe borden geven bus- en trambanen of -stroken aan en combinaties daarvan. Voorheen waren hier algemene verkeersborden voor met een onderbord voor de uitzonderingen voor bepaalde categorieën.

Duidelijkheid over passeerstroken

De nieuwe borden moeten ook meer duidelijkheid geven over passeerstroken voor landbouwvoertuigen en de uitwijkmogelijkheden op smalle wegen. Zo verplichten de borden F11 en F12 motorvoertuigen die niet harder kunnen of mogen rijden dan 25 kilometer per uur een rijstrook te gebruiken om ingehaald te worden. 

Meer informatie over de verkeersborden? 

Wil je meer weten? Bekijk het reglement op de website van de Rijksoverheid.