Geen BTW meer over examens

Vanaf 2013 geen BTW meer over de CBR examens

Vanaf 2013 zijn alle producten en diensten van het CBR BTW-vrij. Dat komt omdat het CBR wordt omgevormd van een privaatrechtlijke zbo tot een zogenaamde publiekrechtelijke zbo (zelfstandig bestuursorgaan).

Door de wijziging zijn consumenten uiteindelijk minder geld kwijt voor een examen. Rijscholen, die praktijkexamens inkopen voor leerlingen, hoeven voortaan over het examendeel ook geen BTW meer te heffen aan de leerling. Dat hoeft dan alleen nog maar over de bijkomende kosten die een rijschool maakt voor een praktijkexamen, zoals autohuur en administratiekosten. “Geen BTW meer over examens” verder lezen

ANWB bewegwijzering naar NBD

Bewegwijzering niet langer door ANWB

Vanaf 1 januari 2013 is de bewegwijzering die tot op heden door de ANWB werd uitgevoerd over naar ‘de Nationale Bewegwijzeringsdienst’, een onderdeel van Rijkswaterstaat. 

Doordat teveel partijen zich uiteindelijk met de bewegwijzering gingen bezighouden, was er lang niet altijd meer sprake van uniformiteit. “ANWB bewegwijzering naar NBD” verder lezen

Oudere automobilisten

Oudere automobilisten hebben een grotere ongevalskans, wees dus extra alert

Oudere automobilisten hebben een grotere ongevalskans. Dat is vaak het gevolg van meerdere oorzaken, zoals: vermindering van lichamelijke en geestelijke functies, routineverlies en het niet goed meer op de hoogte zijn van de nieuwe verkeersregels.

Zo zullen ouderen bij druk verkeer vaak lagere snelheden aanhouden en hebben ze meer tijd nodig voor het nemen van een beslissing. Ouderen zijn in het verkeer een kwetsbare groep.

“Oudere automobilisten” verder lezen

CBR verbetert klantcommunicatie

Klantencommunicatie bij het CBR is aan het verbeteren

De klantencommunicatie bij het CBR was niet één van haar sterkste punten. Inmiddels is het CBR begonnen met het verbeteren van de informatie voor de klanten.

Zo is de afgelopen tijd de website opgefrist en een aantal veelgebruikte digitale documenten rond het traject “rijbewijs halen” herschreven. “CBR verbetert klantcommunicatie” verder lezen

Derde Europese richtlijn

Gevolg van derde Europese richtlijn, aantal rijbewijscategorieën rijker.

Als gevolg van de derde Europese richtlijn zijn we vanaf 19 januari 2013 een aantal rijbewijscategorieën rijker.

 Met de nieuwe regels worden er nieuwe rijbewijscategorieën geïntroduceerd voor de motor, vrachtwagen en bus en wordt de geldigheidsduur voor de rijbewijscategorieën C (vrachtwagen) en D (bus) teruggebracht van 10 naar 5 jaar. Voor de motorfiets, komen er in totaal drie categorieën bij,  A1, A2 en A.

“Derde Europese richtlijn” verder lezen

Rijbewijzen nog steeds te duur

Minister Schultz van Heagen stelde vorig jaar vast dat het aanvragen van een rijbewijs maximaal 37,05 euro mag kosten, maar gemeenten rekenen nog altijd veel te veel.

Minister Schultz van Heagen stelde vorig jaar vast dat het aanvragen van een rijbewijs maximaal 37,05 euro mag kosten. Maar het kabinet maakt geen haast met het opstellen van een wet.

Daardoor rekenen gemeenten nog altijd veel te veel. Ook verschillen de prijzen per gemeente nog altijd fors van elkaar. Minister Schultz zou nu proberen de invoeringsdatum van 1 januari 2014 te halen.

“Rijbewijzen nog steeds te duur” verder lezen

Tweets over gladheid

Twitter wordt gebruikt in provincies ter voorkoming van winterellende in het verkeer

Het is de bedoeling dat in diverse provincies twitter wordt gebruikt om de weggebruikers op de hoogte te houden van eventuele gladheidsproblemen en/of andere verkeersellende. 

De provincie Overijssel is hier al mee begonnen, zodra de opdracht wordt gegeven om te gaan strooien wordt dat onmiddellijk via een  twitter-account doorgegeven.  “Tweets over gladheid” verder lezen

Rijgedrag van jonge automobilisten

Jongeren overschatten hun kwaliteiten op het gebied van rijden

Op 26 november is de campagne “Hoe ervaren bij jij” van start gegaan. Daarbij worden jonge automobilisten niet alleen op hun rijgedrag gewezen, maar vooral op het feit dat zij hun eigen kwaliteiten nogal eens kunnen overschatten.

Jonge en beginnende automobilisten tussen de 17 en 24 jaar zijn vaker betrokken bij verkeersongevallen en hebben een vier keer grotere kans op een ongeval dan ervaren automobilisten.  “Rijgedrag van jonge automobilisten” verder lezen